MOTORVERZEKERING

Motorverzekering

Dé motorrijder bestaat niet. Er zijn net zoveel verschillende motoren als verschillende types motorrijders. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen motorverzekering samen te stellen, u kiest de dekking die bij u past en betaalt alleen voor de zaken die u wilt verzekeren.

De dekking motorverzekering

Als motorbezitter bent u verplicht om minimaal een WA dekking af te sluiten. Wilt u uw motor uitgebreider verzekeren dan is dat mogelijk met onze WA Beperkt Casco dekking, WA Volledig Casco dekking of onze WA Volledig Casco + 3 jaar nieuwwaarde dekking.

Extra aanvullende zekerheden bij de motorverzekering

Voor extra zekerheden kunt u bij ons aanvullend een schade opzittenden verzekering, een ongevallen opzittenden verzekering of een verhaalsrechtsbijstand afsluiten. Ook is het mogelijk om uw helm en motorkleding extra mee te verzekeren.

VOORDELEN

 • Scherpe premie
 • No-claim korting tot 75%
 • Auto/motor bonus plan
 • Helm en kleding zijn mee te verzekeren
 • No-claim beschermer bij te sluiten
 • Gratis hulpverlening in Nederland en Europa
 • Snelle schade afhandeling

Jan Stormer

Adviseur verzekeringen

”Heeft u een vraag over uw huidige motorverzekering? Of wilt u een nieuwe verzekering afsluiten?”

U kunt ons bereiken op:
0524-512070

Premie berekenen voor uw motorverzekering

Wat is verzekerd bij de Motorverzekering?

Dit is verzekerd

WA
WA + Beperkt Casco
WA / allrisk

Hulpverlening
Schade aan anderen
Brand
Diefstal of vernieling
Vandalisme
Schade die u aan uw motor heeft veroorzaakt
Aankoop- of nieuwwaardegarantie

Aanvullende pakketten voor de Motorverzekering?

Schadeverzekering opzittenden

Schadeverzekering opzittenden

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade die u (of een andere opzittende van de verzekerde motor) lijdt door een verkeersongeval als bestuurder of passagier van uw motor of dat u overkomt vlakbij uw motor.

U bent verzekerd voor schade bij:

 • verkeersongevallen tijdens deelname aan het verkeer
 • verkeersongevallen in de nabijheid van uw motor:
  • terwijl u opstapt of afstapt
  • terwijl u brandstof aan het bijvullen bent
  • terwijl u een noodreparatie aan uw motor uitvoert
  • terwijl u medeweggebruikers helpt.

Als u een verkeersongeluk krijgt, vergoeden wij de schade aan personen en persoonlijke bezittingen voor maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Schade door letsel

Dan vergoeden wij de schade die u zou kunnen verhalen op de aansprakelijke persoon. Ook als er geen persoon is die aansprakelijk gesteld kan worden. Bij schade door letsel kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • de kosten voor dokters- of tandartsbehandelingen die uw Nederlandse zorgverzekeraar niet vergoedt
 • schade doordat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt.

Smartengeld

Wij vergoeden smartengeld. Dat is een vergoeding voor geleden emotionele schade, zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.

Schade door overlijden

Als u door een ongeval overlijdt, dan krijgen uw nabestaanden een vergoeding voor de noodzakelijke extra kosten van levensonderhoud.

Zomertijd, winterstop of jaardekking

Zomertijd, winterstop of jaardekking

Laat u uw motor staan in de winter? Dan hoeft u hem niet het hele jaar door te verzekeren tegen alle risico’s. De premie van uw Motorverzekering is berekend op basis van de periode waarin u daadwerkelijk rijdt.

De winterstopperiode geldt van 1 december tot 1 maart. Kiest u de winterstop? Dan is uw motor in die periode niet verzekerd.

Kiest u de zomertijddekking? Dan is uw motor alleen verzekerd gedurende de periode dat de zomertijd is ingesteld: van de laatste zondag van maart om 2.00 uur tot de laatste zondag van oktober om 3.00 uur.

Heeft u Beperkt casco of All Risk? Dan is uw motor in de stalling wél het hele jaar door verzekerd tegen onder andere diefstal of schade door brand, ook als u winterstop of zomertijddekking kiest.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Wat is verzekerd?

Met deze dekking bent u, en de door u gemachtigde bestuurder of passagier van de verzekerde motor, verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische meningsverschillen (behalve als het meningsverschil te maken heeft met het bedrijfsmatig exploiteren van de verzekerde motor). Deze meningsverschillen moeten zijn voortgekomen uit een gebeurtenis die verband houdt met:

 • deelname aan het wegverkeer met de verzekerde motor;
 • het bezit, onderhoud of vervanging van de verzekerde motor.

Waar bent u verzekerd?

U bent in het gekozen verzekeringsgebied verzekerd voor juridische meningsverschillen over:

 • aan u toegebrachte schade;
 • in een tegen u aangespannen strafzaak;
 • een sleep- of reparatie overeenkomst.

Daarnaast bent u in Nederland verzekerd voor alle overige juridische meningsverschillen.

Wat krijgt u vergoed?

Rechtsbijstand in natura

U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Kosten

De kosten van de deskundigen van DAS worden volledig vergoed. Daarnaast vergoedt DAS (tot maximaal € 25.000,- per juridisch meningsverschil) externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen.

Waarborgsom

U bent verzekerd tot maximaal € 12.500,- voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen of om een beslag op uw spullen op te heffen.

Onvermogen andere partij om te betalen bij verhaal

Lukt het niet schade aan de motor te verhalen op de andere partij omdat deze niet kan betalen? Dan vergoedt DAS deze schade tot maximaal €750,- als de schade minimal € 125,- bedraagt en het gevolg is van een onrechtmatige daad.

Te laag financieel belang

Is het belang van de zaak niet groot genoeg om (nog) kosten van rechtsbijstand te maken? Dan verleent DAS geen rechtsbijstand (meer). U krijgt dan een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

Extra eigen risico

Extra eigen risico

Standaard geldt er een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Dat is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding. In een aantal gevallen geldt een ander eigen risico. Bekijk hiervoor het overzicht hieronder.

Kiest u voor een WA Allrisk verzekering? Dan kunt u dit eigen risico vrijwillig verhogen met €50,-, €100,- €150,- of €400,-. Dan krijgt u een fikse korting op uw premie! Het extra eigen risico geldt altijd en bovenop het standaard eigen risico.

Eigen Risico

 • blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding,
 • diefstal, inbraak, verduistering, vermissing oplichting en joyriding en poging tot diefstal, inbraak en joyriding.
 • schade aan uw motor die is ontstaan in de tijd dat uw motor was gestolen.
 • storm, en door storm vallende voorwerpen.
 • overstroming, vloedgolf, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving.
 • botsing met vogels of loslopende dieren
 • een van buiten komend onheil tijdens het vervoer van uw motor door een transportondernemer
 • rellen en opstootjes
 • botsing met luchtvaartuigen, delen daarvan of voorwerpen daaruit
€ 150,-
 • Overige van buitenkomende onheilen
€ 150,-
€ 200,- als de bestuurder van uw motor jonger is dan 24 jaar
 • Plaats waar uw motor gestolen wordt is Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of de provincie Limburg, leeftijd bestuurder ouder dan 23 jaar.
€ 450,-
 • Plaats waar uw motor gestolen wordt is Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of de provincie Limburg, leeftijd bestuurder jonger dan 24 jaar.
€ 500,-
 • Als de verzekerde waarde van de motor meer is dan € 25.000,-
uw eigen risico wordt verhoogd met € 450,-

Helm en motorkleding verzekeren

Helm en motorkleding verzekeren

Met deze dekking bent u verzekerd voor:

 • beschadiging van uw helm en kleding, of die van een medeverzekerde, door alle van buitenkomende onheilen.
 • diefstal van de helm en kleding.

Wordt uw helm/kleding beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij de reparatiekosten of vervangingskosten tot maximaal de dagwaarde min restanten tot het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis. Het minimum verzekerd bedrag is € 500,-.

Ongevallenverzekering opzittenden

Ongevallenverzekering opzittenden

Met deze dekking bent u verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van u of een andere opzittende van de verzekerde motor.

Blijvende invaliditeit

Wordt u door een ongeval blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering voor blijvende invaliditeit. Bekijk het uitkeringsoverzicht voor de hoogte van de uitkering (de maximale uitkering is € 10.000,-).

Als wij binnen 24 maanden na het ongeval nog niet hebben kunnen vaststellen hoe invalide u bent, dan kunnen wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.

Overlijden

Als u overlijdt door een ongeval, keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden uit: € 5.000,-.

Uitkeringsoverzicht

Hoeveel u, of een andere opzittende van de verzekerde motor, uitgekeerd krijgt, hangt af van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit dat u kiest. En van welk letsel u heeft.

In het volgende overzicht ziet u hoeveel wij uitkeren bij welk soort letsel. Daarbij gaan wij ervan uit dat u organen of lichaamsdelen helemaal verliest, of dat u ze niet meer kunt gebruiken. Verliest u een orgaan of lichaamsdeel of het gebruiksvermogen ervan gedeeltelijk? Dan krijgt u een deel van het percentage uitgekeerd.

Welk letsel heeft u of een medeverzekerde? Hoeveel procent van het verzekerde bedrag krijgt u?
Ongeneeslijke totale krankzinnigheid, of ongeneeslijke totale psychische storing door hersenletsel 100%
Verlies van het totale gezichtsvermogen aan beide ogen 100%
Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog 30%
Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog als u eerder van ons een uitkering heeft gekregen voor verlies van het totale gezichtsvermogen van uw andere oog 70%
Verlies van het totale gehoor aan beide oren 50%
Verlies van het totale gehoor aan één oor 20%
Verlies van het totale gehoor aan één oor als u eerder van ons een uitkering heeft gekregen voor verlies van het totale gehoor aan uw andere oor 30%
Verlies van het totale spraakvermogen 50%
Verlies van een long 25%
Verlies van een arm tot in het schoudergewricht 75%
Verlies van een arm tot in of boven het ellebooggewricht 70%
Verlies van een hand of arm beneden het ellebooggewricht 65%
Verlies van een duim 25%
Verlies van een wijsvinger 15%
Verlies van een middelvinger 12%
Verlies van een ringvinger of een pink 10%
Verlies van alle vingers van een hand 65%
Verlies van een been tot in het heupgewricht 75%
Verlies van een been tot in of boven het kniegewricht 50%
Verlies van een voet of been beneden het kniegewricht 50%
Verlies van een grote teen 10%
Verlies van een van uw andere tenen 5%
Verlies van uw totale natuurlijke gebit 20%
Verlies van de reuk of de smaak 5%

Woonplaatsservice

Woonplaatsservice

Wat is verzekerd?

Standaard bent u verzekerd als uw motor uitvalt buiten uw woonplaats en u daardoor uw weg niet meer kunt vervolgen. Met de Woonplaatsservice bent u ook verzekerd als uw motor uitvalt binnen uw woonplaats. U bent ook verzekerd bij uitval door eigen gebrek of pech, als uw motor niet ouder is dan 12 jaar.

Wat krijgt u vergoed?

Als u de Woonplaatsservice meeverzekert vergoeden wij:

 • de kosten van een noodreparatie als uw motor binnen uw woonplaats uitvalt door een onverwachte mechanische storing;
 • als noodreparatie niet mogelijk is, de kosten van vervoer van de motor naar de dichtstbijzijnde garage of naar een garage naar keuze, als reparatie dezelfde dag niet mogelijk is;
 • de kosten van vervoer per taxi van de verzekerden, onmiddellijk na de gebeurtenis, naar een adres in Nederland;
 • de kosten van een vervangende motor tijdens de duur van de reparatie (als reparatie van de motor langer dan 2 dagen duurt);
 • per persoon één hotelovernachting tot maximaal € 100,- per verzekerde als de motor in Nederland is uitgevallen.

Premie berekenen voor uw motorverzekering

Secured By miniOrange