Reinders Assurantiën b.v.

BESTELAUTO - VRACHTAUTO

Bestelauto – Vrachtauto

De Vrachtautoverzekering vergoedt schade aan uw vrachtauto’s en/of aanhangers. Naast de – wettelijk verplichte – aansprakelijkheidsverzekering kunt u het casco meeverzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking (beperkt casco) of een complete dekking (volledig casco).

 • WA
 • WA met beperk casco
 • WA met volledig casco (all risks)

Aanvullende dekkingen

 • Privégoederen chauffeur
 • Dekking laad– en losmaterieel, inclusief eigen gebrek
 • Boekwaardeclausule
 • Werkrisico
 • Ongevallen inzittenden
 • Schadeverzekering inzittenden
 • Rechtsbijstand
 • Het vervoer van gevaarlijke stoffen

Toegelicht

Privé goederen van de chauffeur
De schade aan en/of verlies van zaken (geen geld of geldswaarden) die zich in de cabine van het verzekerde voertuig bevinden en die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde zijn meeverzekerd.

Dekking laad– en losmaterieel, inclusief eigen gebrek
De schade aan en/of verlies van het aan het verzekerde voertuig bevestigde laad- en/of losmaterieel zijn meeverzekerd. De maatschappij vergoedt ook de schade door eigen gebrek, inclusief de herstelkosten van het eigen gebrek.

Dekking boekwaardeclausule
Bij een totaalverlies wordt de uitkering in dat geval gebaseerd op de boekwaarde en niet op de dagwaarde.

Werkrisico dekking
De aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade, die is veroorzaakt door vast aan het verzekerde motorrijtuig verbonden laad-, los- of werkmaterieel.

Meeverzekeren van het vervoer van gevaarlijke stoffen
De aansprakelijkheid als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uitgebreide repatriëringdekking is standaard opgenomen in de voorwaarden
Noodzakelijke repatriëring als gevolg van ziekte of ongeval van de bestuurder of van diens gezinsleden.
Repatriëring van het stoffelijk overschot.
Reis- en verblijfskosten van een gezinslid indien de bestuurder zich in een buitenlands ziekenhuis in levensgevaar bevindt.

Werner Kroon | Reinders-Assurantiën-BV

Werner Kroon

Adviseur zakelijke verzekeringen

Heeft u een vraag over uw huidige zakelijke verzekering? Of wilt u een nieuwe verzekering afsluiten?

Secured By miniOrange